Virittämön Tuulin blogi

Harvardin lääketieteellisen laitoksen ja MIT:n asiantuntijat julkaisivat toukokuussa 2023 tutkimuksen, jossa havaittiin unitorkkeen olevan hedelmällistä aikaa luovalle ajattelulle. Torke on unessa se vaihe, kun ihminen kelluu valveen ja unen rajamailla.

Minun elämässäni musiikilla on tärkeä sija niin tanssin inspiroijana, tunnelman ja tunteiden tulkkina kuin seuralaisenakin. Mielenkiinnolla luinkin uudesta Genevessä tehdystä tutkimuksesta. Siinä tutkittiin musiikin vaikutusta ikääntyvien aivoihin. Ikääntymisprosessiin kuuluu väistämättä aivojen harmaan aineen väheneminen ja kognitiivisten...

Tutkimukset osoittavat, että vanhemmat, jotka tunnistavat ja käsittelevät omia tunteitaan, tukevat lastensa tunteiden säätelyä, positiivista käyttäytymistä ja sosiaalisia taitoja. Yksi lapsen kehityksen tärkeä kasvuhaaste on oppia tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteitaan.

Uuden saksalaistutkimuksen mukaan terveillä henkilöillä aivojen frontaaliset alueet aktivoituvat altistettaessa henkilö kivulle, johon hän voi itse vaikuttaa. Tätä samaista aktivaatiota aivoissa ei tutkimuksessa havaittu fibromyalgiaa sairastavilla.