Virittämön blogi

Me ihmiset olemme laumaeläimiä ja tarvitsemme aina (edes jonkin verran) toistemme seuraa voidaksemme hyvin. Sosiaaliset tilanteet aiheuttavat monille normaalia jännitystä, mutta n. 1/100 ihmiselle sosiaaliset tilanteet aiheuttavat pelkoa.

Vanhemmuus on haastavaa työn, perhe-elämän, pari- ja ystävyyssuhteiden sekä yhteiskunnan ristipaineessa.

Harvardin lääketieteellisen laitoksen ja MIT:n asiantuntijat julkaisivat toukokuussa 2023 tutkimuksen, jossa havaittiin unitorkkeen olevan hedelmällistä aikaa luovalle ajattelulle. Torke on unessa se vaihe, kun ihminen kelluu valveen ja unen rajamailla.

Uusi Barcelonassa tehty tutkimus osoittaa, että jos odottava äiti raskauden viimeisen kolmanneksen aikana laulaa tai kuuntelee musiikkia päivittäin, on syntyvän vauvan aivoilla parempi kyky hahmottaa puheäänen taajuuksia.