Osteopaattinen hoito

Osteopatia on tehokas ja lempeä hoitomuoto, joka soveltuu kaikenikäisille.

MITÄ OSTEOPATIA ON? 

Osteopatia on lempeä mutta tehokas käsin tehtävä hoitomuoto, joka perustuu ihmisen kehon anatomiaan, fysiologiaan ja biomekaniikkaan. 

Osteopaattina hoidan asiakkaan kehoa kokonaisuutena ja otan hoidossani huomioon kehon eri elinjärjestelmien toimintakokonaisuuden. 

Kehon eri elimet ja elinjärjestelmät ovat aina jossain määrin riippuvaisia toisistaan. Näin häiriö yhdessä kehon järjestelmässä voi aiheuttaa oireita tai muutoksia toisessa elinjärjestelmässä toisaalla kehossa. Osteopaatti kohtaan  asiakkaan aina yksilöllisesti biopsykososiaalisena kokonaisuutena.

"Tyypillisiä vastaanotollani hoidettavia ongelmia ovat mm. tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat kuten esim. alaselkäkipu ja niska-hartiaseudun kipu, päänsärky, leukanivelen ja purulihasten ongelmat, ylivirittyneisyys, uniongelmat ja stressi. "

Osteopaattinen hoito ulottuu usein oirealueen lisäksi laajalti koko kehoon.

Hoidan asiakkaani kehoa usein laajasti, sillä esim. lihas- ja kalvojännitykset vaikuttavat niissä kulkevaan hermostoon ja kehon nesteiden, ravinteiden ja kuona-aineiden kiertoon. Häiriöt mm. näissä systeemeissä saattavat tuntua kipuna tai jumisuutena eri paikassa kuin missä itse häiriö sijaitsee. 

MITÄ OSTEOPAATIN VASTAANOTOLLA TAPAHTUU?

Aloitamme vastaanottokäyntisi aina keskustellen voinnistasi. Ensimmäisellä kerralla käymme laajasti läpi terveys- ja sairaushistoriasi. 

Kertomasi pohjalta osaan huomioida juuri Sinun kehosi toiminnoissa oleellisia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. Kerron Sinulle löydöksistäni sekä tutkiessani että hoitaessani Sinua.

Keskustelumme jälkeen tutkin kehoasi ja sen liikettä ja hoidan Sinua. Ulotan usein miten osteopaattisen hoitoni laajaan osaan kehoasi. Tämä siksi, että kehon elimet ja elinjärjestelmät ovat aina jossain määrin yhteydessä toisiinsa.

Osteopaattinen hoitoni on aina tehokasta, turvallista ja lempeää. Kipua pyrin hoidossani välttämään, sillä kipu on kehon varoitusmerkki ja häiritsee kehon kykyä vastaanottaa hoitoa.

Osteopaattiset hoitotekniikat sisältävät mm. nivelten ja pehmytkudosten hoitoa.

Osteopaattisilla hoitotekniikoilla hoidan mm. lihasten, lihaskalvojen ja ligamenttien aineenvaihduntaa ja joustoa. Käytän usein asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtäviä lihasenergiatekniikoita (MET). MET-tekniikalla vaikutamme lihakseen vuorottelemalla sen työskentelyä ja rentoutumista.

Käymme käyntisi ajan avointa vuoropuhelua ja on tärkeää, että kerrot minulle hoidon aikana tuntemuksistasi kehossasi.

Käynnin lopussa teen Sinulle yhteenvedon siitä, mitä asioita olen kehossasi hoitanut ja havainnut. Saat minulta tarvittaessa ohjausta omaan kotihoitoon hyvinvointisi tueksi. Suunnittelemme yhdessä myös jatkokäyntiesi ajankohtaa.

Osteopaattiset hoitotekniikat sisältävät mm. nivelten ja pehmytkudosten hoitoa.

Osteopaattisilla hoitotekniikoilla hoidan mm. lihasten, lihaskalvojen ja ligamenttien aineenvaihduntaa sekä jousto- ja liukuominaisuuksia.

Käytän usein asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtäviä lihasenergiatekniikoita (MET). MET-tekniikalla vaikutamme lihakseen vuorottelemalla sen työskentelyä ja rentoutumista.

TERVETULOA TURVALLISEEN, LEMPEÄÄN JA TEHOKKAASEEN

OSTEOPAATTISEEN HOITOONI VIRITTÄMÖÖN  💚.

Terveytesi on jo Sinussa.