Osteopaattinen hoito

Osteopatia on tehokas ja lempeä käsin tehtävä hoitomuoto, joka soveltuu kaikenikäisille.

MITÄ OSTEOPATIA ON? 

Osteopatia on lempeä mutta tehokas käsin tehtävä hoitomuoto, joka perustuu ihmisen kehon anatomiaan, fysiologiaan ja biomekaniikkaan. 

Osteopaattina hoidan asiakkaani kehoa aina kokonaisuutena ja otan hoidossani huomioon kehon eri elinjärjestelmien toimintakokonaisuuden. 

Kehon eri elimet ja elinjärjestelmät ovat aina jossain määrin riippuvaisia toisistaan. Näin häiriö yhdessä kehon järjestelmässä voi aiheuttaa oireita tai muutoksia toisessa elinjärjestelmässä toisaalla kehossa. Osteopaattina kohtaan  asiakkaani aina yksilöllisesti hänen omassa elämäntilanteessaan, biopsykososiaalisena kokonaisuutena.

"Tyypillisiä vastaanotollani hoidettavia ongelmia ovat mm. tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat kuten esim. alaselkäkipu, niska-hartiaseudun kipu, nivelvaivat, ongelmat suolistossa ja ruoansulatuksessa, päänsärky, leukanivelen ja purulihasten ongelmat, ylivirittyneisyys, uniongelmat ja stressi. "

Osteopaattinen hoito ulottuu usein oirealueen lisäksi laajalti koko kehoon.

Hoidan asiakkaani kehoa laajasti, sillä esim. lihas- ja kalvojännitykset vaikuttavat niissä kulkevaan hermostoon, verenkiertoon sekä  nestekiertoon. Häiriöt mm. näissä systeemeissä saattavat tuntua kipuna tai jumin tunteena toisessa kohden kehoa. 

MITÄ VASTAANOTOLLANI TAPAHTUU?

Aloitamme vastaanottokäyntisi aina keskustellen voinnistasi. Ensimmäisellä kerralla käymme laajasti läpi terveys- ja sairaushistoriasi. 

Alkukeskustelumme pohjalta osaan osteopaattina huomioida juuri Sinun kehosi toiminnoissa oleellisia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. Kerron Sinulle löydöksistäni sekä tutkiessani että hoitaessani Sinua.

Keskustelumme jälkeen tutkin osteopaattisesti kehoasi ja sen liikettä. Näiden löydösten perusteella hoidan Sinua. Osteopaattinen hoitoni ulottuu laajaan osaan kehoasi. Tämä siksi, että kehon elimet ja elinjärjestelmät ovat aina jossain määrin yhteydessä toisiinsa.

Osteopaattinen hoitoni on aina turvallista ja asiantuntevaa. Pyrin välttämään kivun tuottamista hoidossani, sillä kipu on kehon varoitusmerkki. Kipu voi usein häiritä kehon kykyä vastaanottaa hoitoa, joten pyrin hoidossani välttämään kivun tuottamista. 

Käymme käyntisi ajan avointa vuoropuhelua ja on tärkeää, että kerrot minulle hoidon aikana tuntemuksista kehossasi.

Käynnin lopussa teen Sinulle yhteenvedon siitä, mitä asioita olen kehossasi hoitanut ja havainnut. Saat minulta usein hyvinvointisi tueksi kotiharjoitteita. Suunnittelemme yhdessä myös jatkokäyntiesi ajankohtaa.

Osteopaattiset hoitotekniikkani sisältävät mm. nivelten ja pehmytkudosten hoitoa.

Osteopaattisilla hoitotekniikoilla hoidan mm. nivelten liikelaajuuksia ja lihasten, lihaskalvojen ja ligamenttien aineenvaihduntaa sekä jousto- ja liukuominaisuuksia.

Käytän usein asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtäviä lihasenergiatekniikoita (MET). MET-tekniikalla vaikutamme lihakseen vuorottelemalla sen työskentelyä ja rentoutumista eli supistumista ja venymistä.

TERVETULOA TURVALLISEEN, LEMPEÄÄN JA ASIANTUNTEVAAN 

OSTEOPAATTISEEN HOITOONI VIRITTÄMÖÖN  💚.

Terveytesi on jo Sinussa.