Osteopatia

Mitä osteopaatin vastaanotolla tapahtuu? 


Aloitamme vastaanottokäyntisi aina keskustellen voinnistasi. Ensimmäisellä kerralla käymme laajasti keskustellen läpi terveys- ja sairaushistoriasi. Tämä laaja anamneesi mahdollistaa sen, että osaan osteopaattinasi huomioida juuri Sinun kehosi toiminnoissa oleellisia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. 

Keskustelumme jälkeen observoin ja tutkin kehoasi osteopaattisesti. Kerron Sinulle samaan aikaan löydöksistäni. Osteopaattisen tutkimiseni fokuksessa on löytää kehostasi oleellisia kohtia, joita hoitamalla kykenen parantamaan hyvinvointiasi. Osteopaattinen tutkiminen ja myös hoitoni ulottuvat usein miten laajaan osaan kehoasi, sillä kehon elimet ja elinjärjestelmät ovat aina jossain määrin riippuvaisia toisistaan.

Osteopaattinen hoitoni on aina tehokasta, turvallista ja lempeää. Pyrin aina välttämään kivun tuottamista. Osteopaattiset hoitotekniikani voivat sisältää mm. erilaisia pehmytkudostekniikoita, joilla pyrin esim. vaikuttamaan kehosi lihasten, lihaskalvojen ja ligamenttien aineenvaihduntaan. Usein käytän myös asiakkaan kanssa yhteistyössä  tehtäviä lihasenergiatekniikoita (MET),  Niillä vaikutamme lihakseen sen työskentelyä ja rentoutusta vuorottelemalla. Käymme käyntisi ajan avointa vuoropuhelua ja toiveenani on, että kerrot minulle hoidon aikana tuntemuksista kehossasi. 

Käyntisi lopussa teen yhteenvedon siitä, mitä asioita olen kehossasi hoitanut. Saat minulta myös ohjausta kotihoitoosi hyvinvointisi tueksi. Annan Sinulle myös oman suositukseni jatkokäyntiesi ajankohdan ja lukumäärän suhteen. 

Tervetuloa osteopaattiseen hoitoon🧡. 


Mitä osteopatia on ? 

Osteopatia on tehokas ja kuitenkin lempeä käsin tehtävä hoitomuoto, joka sopii kaikenikäisille vauvaikäisestä lähtien, Osteopatiassa keho nähdään kokonaisuutena ja ymmärretään, että eri elimet ja elinjärjestelmät ovat aina jossain määrin riippuvaisia toisistaan. Näin ollen häiriö yhdessä kehon järjestelmässä voi aiheuttaa oireita toisaalla kehossa. Osteopaatti ottaa hoidossaan huomioon eri elinjärjestelmien toiminnan ja pyrkii tukemaan niitä eli asiakkaan terveyttä mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.  Osteopaatille asiakas on aina yksilöllinen kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki tämän menneisyydestä nykyhetkeen.

Asiakkaan haastattelun ja tutkimisen jälkeen osteopaatin tekemä manuaalinen hoito usein miten ulottuu myös muihin kehon osiin,  kuin vain siihen missä asiakkaan vaiva tai kipu tuntuu. Tämä siksi, että esim. lihas- ja kalvojännitykset vaikuttavat niissä kulkevaan hermostoon sekä kehon nesteiden, ravinteiden ja kuona-aineiden kiertoon. Häiriöt systeemissä saattavat tuntua säteilykipuna muualla kehossa kuin missä itse häiriö sijaitsee. 


Mikä on osteopaatti?


Suomessa osteopaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatin ammattikorkeakoulututkinto kestää täysipäiväisesti 4 vuotta.  Osteopaatit ovat anatomian ja fysiologian ammattilaisia. Lisäksi osteopaatin ammattitaitoon kuuluu yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa ja valmius olla selvillä terveydenhuollon toimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja etiikasta . 

Osteopaatti antaa aina asiakkaalleen yksilöllistä, korkealaatuista, vaikuttavaa ja asiakkaan huomioivaa hoitoa tämän yksilöllisen elämäntilanteen mukaan. Monialaisen ja laajan ymmärryksen omaaminen terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä antaa osteopaatille mahdollisuuden edistää asiakkaan terveyttä tai tervehtymisprosessia aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Vastaanotolla osteopaatti haastattelee ja tutkii asiakasta tehden osteopaattisen diagnoosin. Tämän  jälkeen osteopaatti hoitaa asiakasta tämän  tilanteeseen siinä hetkessä parhaiten soveltuvilla hoitotekniikoilla. Hoidon jälkeen osteopaatti antaa neuvoja ja tarvittaessa kotihoito-ohjeita hoidon tueksi. Osteopaatti asettaa aina asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle ja kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä, hienotunteisesti ja arvostaen. 

Koska osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilö, tulee hänen pitää kirjaa hoitamistaan asiakkaista.  Tätä varten osteopaatti pyytää asiakkaalta suostumuksen tämän henkilö- ja terveystietojen käsittelyyn ja säilytykseen. Näitä tietoja kerätään ja säilytetään aina salassapidettävinä ja luottamuksellisina. Asiakas voi aina kysyä tietojensa keräämisestä ja säilyttämisestä omalta osteopaatiltaan.  Osalla osteopaateista on jo Kanta-liittymä, jolloin kirjaukset menevät suoraan Kanta-arkistoon. Näin osteopaatin tekemät kirjaukset ovat (asiakkaan suostumuksella) tarvittaessa myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä, asiakkaan hakeutuessa muihin terveydenhuollon palveluihin.  

Osteopatian historiaa ja taustaa

A.T.Still, osteopatian isä (1892

Osteopatian kehittäjä oli amerikkalainen lääkäri Andrew Taylor Still (1828-1917). Still katsoi, että keho kykeni  parantamaan itse itsensä erilaisista sairauksista ja vaivoista, jos kehon  toiminta oli tasapainossa. Tämä näkemys poikkesi huomattavasti 1800-1900-lukujen vaihteen lääkäreiden katsantokannasta ja lääketieteestä. 

Still kehitti osteopaattista ajatteluaan tutkimalla perinpohjaisesti ihmiskehon anatomiaa ja fysiologiaa ja kehitti näiden pohjalta omia hoitotekniikoita. Tällä hän haastoi sekä omia että aikalaistensa käsityksiä ihmiskehon toiminnasta. Perehdyttyään systemaattisesti vuosien ajan anatomiaan, fysiologiaan, kemiaan sekä biomekaniikan lakeihin, Still ryhtyi kokeilemaan kehittämäänsä uutta ja käytännönläheistä käsin tehtävää hoitoa omiin potilaisiinsa. Hoitotulokset olivat hyviä ja ihmiset paranivat monista vaivoista. Tämä sai hänen maineensa kiirimään aina vain yhä laajemmalle. 

Vuonna 1874 Still nimesi tekemänsä hoidon osteopatiaksi (osteo= luusto, pathos= sairaus), sillä alunperin Still keskittyi hoidossaan luuston ja nivelten asentoon kehossa.  Osteopatian ytimenä Stillillä oli kehon, mielen, tunteiden ja hengen muodostama kokonaisuus (body, mind, spirit). 

Osteopatian kehittymiseen ovat A.T. Stillin jälkeen vaikuttaneet monet osteopaatit, vaikkakin toimiviksi havaitut perusperiaatteet hoidon taustalla ovat pysyneet samoina. Eurooppaan osteopatian toi englantilainen fysiologi J. M. Littlejohnin (1865-1947), joka oli saanut Stilliltä apua vaivoihinsa. Parannuttuaan hän opiskeli itsekin Amerikassa osteopaatiksi ja myöhemmin lääkäriksi. Littlejohn perusti Euroopan ensimmäisen osteopaattikoulun, British School of Osteopathyn (BSO).

Suomeen osteopatiakoulutuksen toi Christer Pellas, joka opiskeli Lontoossa Andrew Still Collegessa osteopaatiksi ja täydensi opintojaan myöhemmin Ruotsissa. Suomessa hän aloitti osteopatiakoulutuksen vuonna 1989 Luontaislääketieteen Instituutti Kaironissa Helsingissä.

 Yhdysvalloissa osteopaatit ovat aina myös lääkäreitä (Doctor of Osteopathy, DO). Europpalainen osteopatiastandardi määrittää vaatimukset osteopatian koulutukseen ja ammatinharjoittamiseen Euroopassa. Nykyään osteopatian koulutusta saa Suomessa Metropolia Ammattikorkeakoulussa täyspäiväisenä opetuksena. Espoossa Osteopatiakoulu Atlaksessa opiskelijoilta edellytetään aiempaa soveltuvaa terveydenhuollon alan ammattihenkilön tutkintoa ja koulutus tapahtuu monimuoto-opetuksena. 

Lähde: Suomen Osteopaattiliiton sivusto www.osteopaattiliitto.fi 

Terveytesi on jo Sinussa.