Uutta tietoa raskausdiabeteksen hoidosta

03.04.2024

Sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, joka todetaan ensimmäisen kerran raskauden aikana, kutsutaan raskausdiabetekseksi. 

Sen syy on elimistön kasvaneeseen insuliinin tarpeeseen nähden äidin kehon liian vähäinen insuliinin tuotanto. Raskausdiabeteksessa äidin veren korkea sokeripitoisuus nostaa myös sikiön verensokeriarvoja, mikä johtaa sikiön insuliinituotannon tehostumiseen. Nämä tekijät yhdessä lisäävät sikiön kasvua.

Synnytyksessä suurikokoisen sikiön on vaikea mahtua syntymään. Tuolloin synnytys voi pitkittyä, mikä saattaa vaikeuttaa sikiön aivojen hapen saantia.

Raskausdiabetesta hoidetaan liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös lääkitystä edellä mainittujen tukena.

Maailmalla insuliini on ensisijainen lääkitys, mutta Suomessa raskausdiabeteksen Käypä Hoito -suosituksessa ovat samanarvoisina joko pistettävä insuliini tai suun kautta otettava metformiinilääkitys. (Naistalo, Terveyskylä.fi)

Lastentautien erikoislääkäri Elisa Paavilaisen uuden väitöstutkimuksen mukaan metformiiini vaikuttaa turvalliselta lääkkeeltä myös sen pitkäaikaisseurannassa. Paavilainen tutki metformiinia raskauden aikana saaneiden äitien 9-vuotiaita lapsia verrattuna insuliinia raskauden aikana saaneiden äitien lapsiin

Tutkimuksessa tarkasteltiin molempien ryhmien lasten

▫️kasvua,

▫️kehon rakennetta ja mittasuhteita,

▫️sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa,

▫️matala-asteista tulehdusta,

▫️kehon koostumusta ja ▫️neuropsykologista suoriutumista.

Tutkimuksessa ei löydetty epäedullisia vaikutuksia metformiinia raskauden aikana saaneiden äitien 9-vuotiaiden lasten terveyteen.

(Paavilainen E. 2024: Metformin versus insulin in gestational diabetes -long term effects on child at the age of 9 years.)