Mitä tunteet ovat?

01.06.2024

Tapahtumat ja niistä tekemämme tulkinnat saavat meissä aikaan reaktioita, joita kutsutaan tunteiksi.

Omista tunteista kannattaa olla kiinnostunut ja suhtautua niihin avoimen uteliaasti. Tunteita ei oikeastaan kannattaisi arvottaa hyviin ja huonoihin, sillä tuomitsematon ja neutraali suhtautuminen omiin tunteisiin lisää hyvinvointiasi parantamalla mm. stressinsietokykyäsi.

Tunnereaktio saa aikaan muutoksia sekä mielessä että kehossa. Osa tunteista on automaattisia ja esitietoisuudessa, kun taas osa nousee tietoisuuteemme. Kehon reaktioiden tiedostaminen saakin meidät ymmärtämään paremmin, että nyt koemme jotain tunnetta, jolloin tunnetta on mahdollista myös sanoittaa.

Tunteet ohjaavat meidän havaintojamme ja siten vaikuttavat myös siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa.

👉🏻Jos koemme tunteen häpeälliseksi tai pahaksi, voi sen tunnistaminen olla vaikeampaa. 👉🏻Pahaksi arvotettu tunne saatetaan heijastaa eli projisoida muihin ihmisiin. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikka se, että ihminen kokee ettei vanhempana saa olla vihainen lapsen seurassa. Vihaa itsessä voi silloin olla vaikea tunnistaa ja tuolloin lapsi saatetaankin kokea vihamielisenä ja pahantuulisena.

Tunteet kertovat tarpeistamme.

Omien tunteiden ilmaisun jatkuva tukahduttaminen kuormittaa elimistöä ja voi heikentää muistia ja tarkkaavaisuutta. Tukahdutetut tunteet voivat pitää yllä ylivirittynyttä tilaa ja aiheuttaa somaattisia oireita.

(Lähde: Tunteet ja tunteiden säätely, Duodecim Terveyskirjasto)

Osteopatian ydin on se, että ihminen on kokonaisuus: keho, mieli ja sielu🫶🏻