Osteopatia uupumuksesta toipumisen tukena 

Osteopatia on tehokas tukihoito muun tuen ohella uupumuksesta toipumisessa. 

Uupumusta? 

Uupumusta edeltää usein pitkäaikainen ponnistelu omien selviytymiskeinojen äärirajoilla. Fyysisten ja psyykkisten voimavarojen kuluessa loppuun on keholta normaali reaktio, että se viestii levon tarpeesta.

Joskus uupumus voi olla myös masennuksen merkki. Myös työuupumus voi oireilla jatkuvalla väsymyksellä, joka ei poistu viikonlopun tai edes loman aikana. 

Jos uupumus on jatkuvaa, eikä lepo tunnu palauttavan voimia, on hyvä olla yhteydessä lääkäriin. Uupumisessa tarvitaan usein moniammatillista hoitoa usealta eri terveydenhuollon ammattilaiselta.

 Työuupusta epäiltäessä on aina ensiarvoisen tärkeää olla yhteydessä suoraan työterveyshuoltoon ja -lääkäriin.

Lisätietoa uupumuksesta löydät Mielenterveystalosta. 

Miten osteopatia voisi olla avuksi uupuneelle?

Osteopatiassa asiakas tulee aina huomioiduksi kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat keho, mieli ja sielu, mutta myös asiakkaan lähiympäristö. 

Uupumuksesta toipuva tarvitsee tuekseen   moniammatillista yhteistyötä.  Osteopaatti voi omalla ammattitaidollaan olla tärkeä osa tätä moniammatillista tukitiimiä.  

Oman kokemukseni mukaan asiakkaani on saanut toipumiselleen parhaan mahdollisen tuen, kun tukitiimissä on ollut osteopaatin lisäksi mm. työterveyshuollon lääkäri ja psykologi sekä työpaikan esihenkilö. Työorganisaation  tuki mm.  työnkuvan muokkaamisessa on ollut tärkeä uupumuksesta toipumisen edistäjä. 

 Mikäli ihminen ei koe olevansa yhteydessä omaan kehoonsa, saattaa tämä lisätä mm. yksinäisyyden tunnetta. Osteopaattisessa hoidossani on kehon tukirangan ja kudosten liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan tukemisen lisäksi läsnä aina myös asiakasta voimauttava kosketusviestintä. Kosketukseni hoidossa on aina hyväksyvä ja kunnioittava. Tällainen kosketus voimauttaa asiakasta vahvistamalla hänen kokemustaan oman kehonsa positiivisesta keho-mieliyhteydestä. 

Tuulin tekemä osteopaattinen hoito auttoi työuupumuksessani. Jokainen hoitokerta rentoutti ja elvytti.

- Biologi, 46 v.

Huolenpitopaketti VIRITTÄMÖSTÄ? 

Olen osteopaattina hoitanut uupumuksesta toipuvia asiakkaita osana moniammatillista tiimiä. Olemme yhdessä asiakkaan kanssa todenneet, että asiakas on hyötynyt suuresti moniammatillisen tiimin tuesta ja osteopaattisesta hoidosta uupumuksesta toipuessaan. Tulokset osteopaattisesta hoidosta osana uupumuksesta toipumista ovat olleet osaltani hyvin positiivisia ja kannustavia. 

Olen osteopaatti ja sairaanhoitaja sekä opiskellut sairaanhoitajan työni ohella myös kriisityön erikoistumisopinnot. Tarjoan VIRITTÄMÖSSÄ uupumuksesta toipuvalle asiakkaalle Huolenpitopakettia

Huolenpitopaketissa jokaisen käynnin pituus on 75 minuuttia. Käyntiin sisältyy: 

🌱keskustelua asiakkaan kanssa tämän senhetkisestä tilanteesta ja toipumisesta. En ole psykologian ammattilainen, mutta olen opiskellut kriisityötä ja suorittanut niiden erikoistumisopinnot sairaanhoitajana. Heti ensikäynnistä alkaen keskustelen luottamuksellisesti asiakkaan kanssa hänen terveys- ja sairaushistoriastaan sekä hänen kokonaistilanteestaan, tukiverkostostaan ja odotuksista hoidolle.

🌱osteopaattista tutkimista, jotta hoito tukee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla juuri siinä tilanteessa.

🌱yksilöllistä ja asiakkaan tarpeiden perusteella toteutettua käsin tehtävää  osteopaattista hoitoa.  

🌱usein myös kotihoidon ohjausta uupumuksesta toipumisen tueksi. Kotihoito-ohjeet voivat olla mm. vinkkejä ravitsemukseen, liikuntaan, rentoutumiseen tai muuhun asiakkaan hyvinvointia tukevaan toimintaan. 

Asiakas voi valita VIRITTÄMÖSSÄ tarpeensa mukaan joko kolmen tai kuuden käyntikerran  Huolenpitopaketin. Koko paketin hinta maksetaan ensikäynnillä ja käyntikerrat asiakas voi käyttää 12 kk sisällä paketin maksamisesta. 

Terveytesi on jo Sinussa.