Tukeeko oma tarinasi Sinua?

14.06.2024

Oletko tullut ajatelleeksi, että oma näkökulmamme vaikuttaa omaan sisäiseen tarinaamme eli siihen, miten jonkin tapahtuman muistamme ja miten siitä kerromme?

🌱Oma sisäinen tarinamme on kooste niin menneisyydestämme, nykyhetkestä kuin odotuksistamme tulevaisuudelle. Sisäinen tarinamme sijoittaa meidät ja elämämme suurempaan sosiaaliseen kokonaisuuteen ja määrittelee identiteettimme; sen kuka sanomme olevamme niin itsellemme kuin muille.

🌱Tulevaisuuden odotuksemme ovat tärkeä osa sisäistä tarinaamme. Pyrimme ennakoimaan tulevaisuuttamme visioilla, tavoitteilla, suunnitelmilla ja unelmilla. Nämä itselle tärkeät tavoitteet ja niihin sitoutuminen lisäävät sitä, että koemme elämän mielekkäänä.

🌱Onkin siis merkittävää ymmärtää, että sisäinen tarinamme toisaalta aina nostaa esiin joitain tapahtuneita asioita ja toisaalta jättää toisia asioita varjoon. Kyse on siis aina siitä näkökulmasta, joka on tilanteessa valikoitunut. Tämä antaa toisaalta meille mahdollisuuden myös tutkia ja löytää uusia tulkintoja ja uusia näkökulmia omaan menneisyyteemme.

🌱Terapeuttisessa suhteessa terapeutin tehtävä on auttaa asiakastaan etsimään ja löytämään mahdollisia uusia näkökulmia, jotka auttavat häntä muokkaamaan tarinaansa paremmin hyvinvointia tukevaksi.

😊Tänä syksynä aloitan lyhytterapeutin opinnot. Näiden opintojeni yhteydessä saan tilaisuuden vastaanottaa kymmenen eri asiakasta kunkin kymmenellä yksilöterapiakäynnillä.

Terapiaistunnot ovat luottamuksellisia ja teemme niissä niin kirjallisia, suullisia kuin kehollisiakin harjoitteita.

Jos koet, että olisin oikea terapeutti Sinulle tai läheisellesi, niin otathan minuun yhteyttä <3💓