Kuka on osteopaatti?

🥜Osteopaatti pähkinänkuoressa: 

Koulutus ja asema

Suomessa osteopaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatin ammattikorkeakoulututkinto kestää täysipäiväisenä 4 vuotta Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. 

Kompetenssit

Osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilö ja anatomian ja fysiologian ammattilainen. 

Osteopaatin ammattitaitoon kuuluu myös yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.  Osteopaatti on selvillä terveydenhuollon toimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja etiikasta.

Laki 

Toimintaani osteopaattina säätelee terveydenhuollon toimintaan liittyvä lainsäädäntö ja etiikka. 

Asiakas/potilastietojen kirjaamista varten pyydän asiakkaalta suostumuksen tämän henkilö- ja terveystietojen käsittelyyn ja säilytykseen. Tiedot kerätään ja säilytetään aina salassapidettävinä ja luottamuksellisina.

Asiakkas on ykkönen

Osteopaattina asetan hoidossani aina asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle. 

Kohtaan jokaisen asiakkaani hienotunteisesti ja arvostaen häntä yksilönä. 

Jokainen asiakas on tervetullut hoitooni juuri sellaisena kuin on. Noudatan ja kunnioitan LGBTIQA+ -oikeuksia toiminnassani. 

  


Toimintani  vastaanotolla

Vastaanotolla osteopaattina haastattelen ja tutkin asiakasta tehden osteopaattisen diagnoosin. 

Osteopaattnai hoidan asiakasta tämän tilanteeseen siinä hetkessä parhaiten soveltuvilla hoitotekniikoilla. 

Käsin tehtävän hoidon lisäksi annan neuvoja ja tarvittaessa kotihoito-ohjeita hoidon tueksi. 

Yritykseni arvot

♾Tasa-arvo

♾Tasavertaisuus

♾Myötätunto

♾Lapsilähtöisyys

♾Ekologisuus ja ympäristönsuojelu

Terveytesi on jo Sinussa.