Kuka ja mitä on osteopaatti?

🥜Osteopaatti pähkinänkuoressa: 

Koulutus ja asema

Suomessa osteopaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Olen opiskellut ja suorittanut osteopaatin tutkinnon (Bachelor of Osteopathy) opiskellen 4 vuotta Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. 

Kompetenssit

Osteopaattina olen ihmisanatomian ja -fysiologian asiantuntija. Olen myös terveyden ja  terveyden edistämisen ammattilainen, sillä osteopatian ydin on edistää ihmiskehon paranemismekanismin toimintaa.

 Osteopaatin koulutukseni tuomaan ammattitaitoon kuuluu myös tuntemus terveydenhuollon kentän ammattilaisista ja yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.  

Laki 

Toimintaani osteopaattina säätelee terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan liittyvä etiikka ja  lainsäädäntö. 

Sosiaali- ja Terveysministeriön asetukseen 298/2009 potilasasiakirjoista perustuen, osteopaattina kirjaan ja käsittelen henkilö- ja terveystietoja asiakkaistani. Kerään ja säilytän kaikki tiedot aina salassapidettävinä ja luottamuksellisina.

Asiakas on ykkönen

Osteopaattina asetan hoidossani etusijalle aina asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin. 

Kohtaan jokaisen asiakkaani yksilöllisesti, hienotunteisesti ja arvostaen. 

Jokainen asiakas on tervetullut hoitooni juuri sellaisena kuin on. Noudatan ja kunnioitan LGBTIQA+ -oikeuksia toiminnassani. 

  


Toimintani  vastaanotolla

Osteopaattina keskustelen, haastattelen ja tutkin asiakasta tehden osteopaattisen diagnoosin. 

Osteopaattina valitsen asiakkaalleni ja hoidan asiakastani aina tämän senhetkiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvilla hoitotekniikoilla. 

Käsin tekemäni hoidon lisäksi annan ohjaan ja annan tarvittaessa kotihoito-ohjeita osteopaattisen hoidon ja asiakkaan hyvinvoinnin tueksi. 

Yritykseni arvot

♾Yksilöllisyys 

♾Tasavertaisuus

♾Myötätunto ja aitous 

♾Lapsi- ja perhelähtöisyys

♾Ekologisuus ja kestävä kehitys

Terveytesi on jo Sinussa.