Kuka ja mitä on osteopaatti?

🥜Minä osteopaattina pähkinänkuoressa: 

Koulutus ja asema

Olen osteopaattina Suomessa koulutettu ja Valviran rekisteröimä ja nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Olen opiskellut ja suorittanut osteopaatin 4-vuotiset opinnot (Bachelor of Osteopathy) Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. 

Olen myös sairaanhoitajana Valviran hyväksymä ja rekisteröimä terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Kompetenssini

Olen osteopaattina ihmisanatomian ja -fysiologian asiantuntija. Olen myös terveyden ja  terveyden edistämisen ammattilainen, sillä osteopatian ydin on edistää ja tukea ihmiskehon paranemismekanismin toimintaa.

Olen osteopaatina terveydenhuollon ammattilainen ja koulutukseni tuomaan ammattitaitooni kuuluu myös yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.  

Laki määrää 

Toimintaani osteopaattina säätelee terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan liittyvä etiikka ja  lainsäädäntö. 

Sosiaali- ja Terveysministeriön asetukseen 298/2009 potilasasiakirjoista perustuen, osteopaattina kirjaan ja käsittelen henkilö- ja terveystietoja asiakkaistani. Kerään ja säilytän kaikki tiedot aina salassapidettävinä ja luottamuksellisina.

Asiakkkani on ykkönen

Osteopaattina asetan hoidossani etusijalle aina asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin. 

Kohtaan jokaisen asiakkaani kiireettä, yksilöllisesti, hienotunteisesti ja arvostaen. 

Jokainen asiakas on tervetullut hoitooni juuri sellaisena kuin on. Noudatan ja kunnioitan toiminnassani LGBTIQA+ -oikeuksia. 

 

Toimintani vastaanotollani

Osteopaattina keskustelen, haastattelen ja tutkin asiakasta tehden osteopaattisen diagnoosin. 

Hoidan asiakastani aina hänen senhetkiseen tilanteeseensa parhaiten soveltuvilla hoitotekniikoilla. 

Käsin tekemäni hoidon lisäksi ohjaan asiakkaalleni tarvittaessa kotihoito-ohjeita tukeakseni osteopaattista hoitoa ja asiakkaani hyvinvointia. 

Yritykseni arvot

♡Yksilöllisyys 

♡Tasavertaisuus

♡Myötätunto ja aitous 

♡Lapsi- ja perhelähtöisyys

♡Ekologisuus ja kestävä kehitys

Terveytesi on jo Sinussa.