Kuka on osteopaatti?

🥜Osteopaatti pähkinänkuoressa: 

Koulutus ja asema

Suomessa osteopaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatin ammattikorkeakoulututkinto kestää täysipäiväisesti opiskellen 4 vuotta Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. 

Kompetenssit

Osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilö ja ihmisanatomian ja -fysiologian ammattilainen. 

Osteopaatin ammattitaitoon kuuluu myös yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.  

Laki 

Toimintaani osteopaattina säätelee terveydenhuollon toimintaan etiikka ja liittyvä lainsäädäntö. Tämän johdosta asiakastietojen kirjaamisen yhteydessä pyydän asiakkaalta suostumuksen tämän henkilö- ja terveystietojen käsittelyyn ja säilytykseen. Kaikki tiedot kerätään ja säilytetään aina salassapidettävinä ja luottamuksellisina.

Asiakkas on ykkönen

Osteopaattina asetan hoidossani etusijalle aina asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin. 

Kohtaan jokaisen asiakkaani yksilöllisesti, hienotunteisesti ja arvostaen. 

Jokainen asiakas on tervetullut hoitooni juuri sellaisena kuin on. Noudatan ja kunnioitan LGBTIQA+ -oikeuksia toiminnassani. 

  


Toimintani  vastaanotolla

Osteopaattina haastattelen ja tutkin asiakasta tehden osteopaattisen diagnoosin. 

Osteopaattina hoidan asiakasta tämän senhetkiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvilla hoitotekniikoilla. 

Käsin tehtävän hoidon lisäksi annan neuvoja ja tarvittaessa myös kotihoito-ohjeita osteopaattisen hoidon ja asiakkaan hyvinvoinnin tueksi. 

Yritykseni arvot

♾Tasa-arvo

♾Tasavertaisuus

♾Myötätunto

♾Lapsilähtöisyys

♾Ekologisuus ja ympäristönsuojelu

Terveytesi on jo Sinussa.