Unihäiriöiden hoito on terveyden edistämistä

02.01.2023

Unella on terveytemme kannalta moninaisia tehtäviä. 

Unta tarvitaan, jotta:

🌱palaudumme niin psyykkisestä kuin fyysisestä rasituksesta,

🌱aivomme puhdistuvat aineevaihduntatuotteista

🌱immuniteettimme säätely pysyy vakaana ja

🌱kognitiiviset toimintomme ja tunnesäätelymme toimivat normaalisti.

Unettomuushäiriö kehittyy, kun unettomuus itsessään alkaa aiheuttaa huolta ja stressiä.Unettomuushäiriön syntymekanismiin vaikuttavat sille altistavat, sen laukaisevat ja sitä ylläpitävät tekijät.

Unihäiriöiden hoidon kulmakiviä ovat haitallisten ajatus- ja käyttäymismallien tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen sekä unen ja valveen normaalin säätelyn mahdollistaminen.

(Lähde: Partonen T., Tuisku K., Nikolakaros G. & Partinen M. 2020:Mistä unettomuushäiriössä on kyse? )

Olen kouluttautunut Turun AMK:ssa CBT-uniterapeutiksi. Saat minun ohjaamanani Käypä Hoito -suosituksen mukaista CBT-uniterapiaa. Siinä minä, Tuuli, ohjaan ja tuen Sinua koko uniterapiajaksosi ajan. Käymme uniterapiasi ajan läpi juuri Sinun uniongelmiesi laatua ja taustaa ja löydämme yhdessä työkaluja uniongelmasi ratkaisemiseen. Lue lisää tästä....