Empatian merkitys hyvinvoinnillemme

04.08.2022

Ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus. Eli hyvinvointiimme vaikuttavat mm. terveellisten elintapojen lisäksi myös psykososiaaliset aspektit. Yle Tiede julkaisi heinäkuussa mielenkiintoisen artikkelin empatian vaikutuksista ihmisten aivoihin.

Tutkimusten mukaan empatia toista ihmistä kohtaan mm. laukaisee hormonijärjestelmämme tuottamaan mielihyvän tunnetta tuottavaa oksitosiinihormonia ja aktivoi autonomisen hermoston parasympaattista eli rauhoittavaa hermostoa. Lisäksi toisen ihmisen tunnereaktiot siirtyvät. meihin peilisolujärjestelmämme kautta

Empatia voidaan jakaa tunnepitoiseen ja tiedostavaan empatiaan. Empatia ei ole vain tunne, vaan taito, jota voi opetella ja oppia.


Tässä tapoja, joilla voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi ja tehdä maailmasta empaattisemman paikan:

Katso toista silmiin, kuuntele ja ole hetkessä

Asetu toisen asemaan ja kuvittele miltä hänestä tuntuu.

Lue kaunokirjallisuutta, sillä se avartaa sinua ymmärtämään erilaisten ihmisten elämää. Voit vaikka kuvitella millaisen romaanin toisen ihmisen elämästä saisi.

Auta toista ihmistä omien voimavarojesi mukaan.

Kun otat empatian tavaksi nähdä ja kohdata maailmaa, se automatisoituu ja todennäköisesti myös ympäristösi vastaa Sinulle positiivisemmin. Syntyy hyvän kierre✨.