Uusia uutisia hermostollisesta aivo-suoli-yhteydestä

13.02.2023

Vagushermo on yksi kymmenestä aivohermosta ja sillä on yhteydet moniin tärkeisiin sisäelimiimme. 

 Aiemmissa tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että vagushermo säätelee ruoansulatuselimistön toimintaa aivojen kautta.

Viime vuonna julkaistussa, Bonnin Ja Tübingenin yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että vagushermon pinnallisella stimukaatiolla saatiin vahvistettua aivo-suoliyhteyden aktiivisuutta.

Tutkimukseen osallistui 31 tutkittavaa. Tutkittavien vagushermoa stimuloitiin korvan kautta ja samalla rekisteröitiin aivojen aktivaatioita magneettitutkimuslaitteella (MRI) ja elektrogastrogrammilla, jonka elektrodit oli asetettu vatsan peitteiden päälle.Vagushermon pinnallisen stimuloinnin huomattiin lisäävän välittömästi aivo-suoliyhteyden aktivaatiota keski- ja väliaivoissa.

Tulevaisuudessa tutkimukset tulevat kohdistumaan myös vagushermon toiminnan vaikutuksiin myös muussa kehon ja aivojen välisessä kommunikaatiossa. Tämän kommunikaation aktiivisuuden on todettu olevan keskeinen tekijä mm. masennuksen onnistuneessa hoidossa.

(Lähde: Vagus nerve stimulation increases stomach-brain coupling via a vagal afferent pathway, Müller ym. 2022/ Brain Stimulation)

Osteopaattisessa hoidossa on aina huomioitu ja hoidossa käytetty hyväksi kehon eri systeemien vaikutuksia toisiinsa. 

Osteopatiassa vagushermon toiminnan hoitaminen onkin usein keskeistä, sillä vagushermon kautta voidaan vaikuttaa autonomisen hermoston toiminnan tasapainoon.

Me osteopaatit tiedämme vanhastaan, että kun asiakkaan vatsa hoidon aikana aloittaa kurisemisen, on se merkki vagushermon toiminnan aktivoitumisesta. Osteopaattinen hoito perustuu aina ihmiskehon anatomiaan ja fysiologiaan.