Tunteiden tunnistaminen on tärkeää myös vanhemmuudessa

12.04.2023

Tutkimukset osoittavat, että vanhemmat, jotka tunnistavat ja käsittelevät omia tunteitaan, tukevat lastensa tunteiden säätelyä, positiivista käyttäytymistä ja sosiaalisia taitoja. Yksi lapsen kehityksen tärkeä kasvuhaaste on oppia tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteitaan.

Jokainen vanhempi on kasvanut oman perheensä tunneilmastossa. Toisissa perheissä tunteista ei ole puhuttu eikä niitä ole huomioitu. Epämiellyttäviä tunteita kuten suru tai viha on vältelty ja lapsuuden tunteet on saatettu sivuuttaa. Toisaalta perheissä, joissa on ollut salliva, avoin ja keskusteleva tunneilmasto, ovat lapset kasvaneet tunnistamaan omia tunteitaan ja heistä on vuorostaan tullut omien lastensa "tunnevalmennukseen" (emotional coaching) kykeneviä aikuisia.

Tunnevalmennustaitoja on mahdollista opetella myös aikuisena. Tutkimustieto tukee sitä, että vanhemmuuden valmennusohjelmissa, joissa keskitytään käsittelemään vanhemman tunteita tunteistaan, lisätään vanhemman kykyä tukea lastensa emotionaalisia tarpeita.

Vanhemmuus on yhtä lailla biologinen prosessi, johon vaikuttavat hormonit, aivojen eri alueet ja kemialliset välittäjäaineet. Psykologiset tutkimukset tukevat oletusta, että kun tunnevalmuustaitoja opetellaan, muutetaan vanhemmuutta myös biologisella tasolla. Tällä on todettu positiivisia muutoksia myös lasten aivojen signaaleissa.

(Lähde: England-Mason, G. ym. 2023: Emotion socialization parenting interventions targeting emotional competence in young children: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials)

💚 Missioni on äitinä, osteopaattina ja terveydenhuollon ammattilaisena olla omalta osaltani perheiden ja vanhemmuuden tukena.