Tiesitkö että uni vaikuttaa myös luovuuteen?

16.05.2023

Harvardin lääketieteellisen laitoksen ja MIT:n asiantuntijat julkaisivat toukokuussa 2023 tutkimuksen, jossa havaittiin unitorkkeen olevan hedelmällistä aikaa luovalle ajattelulle. Torke on unessa se vaihe, kun ihminen kelluu valveen ja unen rajamailla.

Historian valossa jo mm. Thomas Edisonin tiedetään käyttäneen unitorkkeen luovuutta buustavaa vaikutusta. 

Visaisen ongelman kohdatessaan Edisonin kerrotaan asettuneen nokosille metallikuula kädessään. Kun kuula putosi nukahtaessa kädestä, se herätti tiedemiehen, jolla olikin usein siinä tilanteessa jo ratkaisu tai uusi lähestymistapa ongelmaan.

Myös vuonna 2020 Pariisissa tehty tutkimus antoi viitteitä sille, että torkevaiheessa aivot kykenevät etsimään luovasti yhteyksiä toisistaan kauempana olevien käsitteiden välillä. Uudessa Harvardin ja MIT:n tutkimuksessa keskityttiin siihen, voisiko ajattelua ohjata (incubation) torkevaiheen aikana haluttuun suuntaan.

Uudessa Harvardin tutkimuksessa käytettiin käsineeseen rakennettua laitetta, joka mittasi tutkittavan univaihetta fysiologisten muutosten avulla (lihasjännitys, sydämen syke ja ihon sähkönjohtavuus). Käsineeseen oli synkronoitu tietokonesovellus, joka tunnisti tutkittavan torkevaiheen ja kehoitti silloin tutkittavaa ajattelemaan puuta (a tree). Sovellus myös herätti tutkittavan kun tämä oli siirtymässä torkevaiheesta seuraavaan kevyen unen vaiheeseen. Tuolloin sovellus pyysi tutkittavaa kertomaan mieleensä tulleita ajatuksia puusta. Tämän jälkeen tutkittava sai jälleen "jatkaa uniaan" kunnes seuraava torkevaihe oli ohitettu jne. 

Koko testi kesti 45 minuuttia ja tutkimuksessa käytettiin myös verrokkiryhmiä: uniryhmää, jota kehoitettiin torkuille käydessä huomioimaan ajatuksiaan, ryhmää joka pysyi valveilla ja jota kehoitettiin 45 min ajan ajattelemaan puuta sekä toista valveryhmää, jota kehoitettiin 45 min ajan huomioimaan omia ajatuksiaan.

45 minuutin testitilanteen jälkeen kaikki tutkittavat saivat kolme tehtävää:

  1. Kertoa luova tarina, jossa käytetään sanaa "puu" (tree).
  2. Keksiä mahdollisimman monta tapaa käyttää maassa kasvavaa puuta (tree) hyväksi.
  3. Osallistujat saivat listan substantiiveista ja heidän tehtävänsä oli lisätä siihen ensin mieleen tuleva verbi.

Tutkimuksen tuloksissa ne osallistujat, joita oli ohjattu (incubation) torkevaiheessa, saivat 43% paremmat pisteet luovuudesta kuin ne tutkittavat jotka myös nukkuivat, mutta joille ei ennen torkuille käymistä oltu annettu erityisiä ohjeita. Lisäksi torkevaiheessa ohjeistetut tutkittavat saivat luovuudesta jopa 78% paremmat pisteet kuin sen ryhmän osallistujat, jotka eivät nukkuneet eivätkä saaneet lisäohjeita (incubation) ajatteluunsa.

Tutkimuksen mukaan vaikuttaisi siltä, että torkevaiheen luovan ajattelun voisi valjastaa palvelemaan luovuutta.

Lähde: Esfahany K. ym. 2023. Targeted dream incubation at sleep onset increases post-sleep creative performance.

Unella ja unen eri vaiheilla on siis monia eri tehtäviä. Uni ei ole vain fysiologinen vaihe, jossa -aivot huuhtoutuvat aineenvaihduntansa tuottamista kuona-aineista, muu keho lepää ja palautuu ja kognitiivisia toimintoja ja ja muistia prosessoidaan. Uusimman tutkimustiedon valossa unta tarvitaan myös luovuuden lähteeksi.

Älä jää kärvistelemään uniongelmiesi kanssa yksin, vaan anna minun auttaa ja tukea juuri Sinua kohti laadukkaampaa unta CBT-uniterapian avulla. Lue lisää nettisivuiltani tästä.