Nuorten aivot ja uni

08.01.2023

Nuoruusvuosina unella on tärkeä merkitys keskushermoston kypsymisessä ja itseen kohdistuvien tunteiden säätelyn opettelussa.

Vuoden 2022 lopussa julkaistussa kansainvälisessä pitkittäistutkimuksessa tutkittiin nuorten unirytmiä, sen vaikutuksia keskushermoston valkoisen aineen kehittymiseen ja sitä onko näillä yhteyttä siihen, miten nuoret kokevat/suhtautuvat itseensä (internalizing).

Pitkittäistutkimuksessa tutkittiin 111 nuorta, 5 vuoden ajan 14 vuoden iästä 19 ikävuoteen asti. Tutkimuksessa käytettiin kyselyjä sekädiffuusiotensorikuvausta keskushermoston valkoisen aineen toiminnasta (DTI, diffusion tensor imaging).

Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että suuret vaihtelut unirytmissä arkipäivien ja viikonloppujen välillä olivat näkyvillä nuorten keskushermoston valkoisen aineen ratojen toiminnassa. Löydettiin myös viitteitä siihen, ettäarkiviikon aikaan riittämätön unimäärä saattaa vahingoittaa nuorilla valkoisen aineen kehittymistä ja toimintaa ja myös vaikuttaa negatiivisesti nuoren tunneperäiseen suhtautumiseen itseensä. On kuitenkin mahdollista, että pidemmät univelkaa korjaavat unet viikonloppuisin (catch-up sleep) tasoittivat ja korjasivat negatiivisia keskushermostovaikutuksia.

(Lähde: Guldner, Sarvasmaa, Lemaítre ym. 2022: Longitudinal associations between adolescent catch-up sleep, white-matter maturation and internalizing problems)

Unella on vaikutuksia kaikenikäisten ihmisten hyvinvointiin.

On tärkeää suojella kehittyviä nuorten aivoja ja heidän psykologista kehittymistään mahdollistamalla nuorelle tämän terveeseen kehitykseen tarvittava, riittävä unimäärä