Luminen luonto hoitaa Sinua

05.12.2022

Luminen luonto hoitaa Sinua.

Vihreän luonnon, kuten metsät ja puistot, sekä sinisen luonnon, kuten meri- ja jokimaiseman, vaikutuksia ihmisen kehonkuvaan on tutkittu jo aiemmin. Puolassa Anglia Ruskinin yliopistossa on tätä nyt ensi kertaa tutkittu valkoisen luontoelämyksen yhteydessä.

Journal of Enviromental Research and Public Health -lehdessä julkaistiin marraskuuussa 2022 tutkimus, johon osallistui 87 naista. Tutkittavilta mitattiin heidän tyytyväisyyttään omaan kehonkuvaansa, itsemyötätuntoa ja yhteydentunnetta luontoon;ennen ja jälkeen valkoisessa luntomaisemassa kävelyn.

Tuloksista kävi ilmi, että 40 min lumisessa luonnossa liikkuminen lisäsi tyytyväisyyttä omaan kehonkuvaan. Vahva itsemyötätunto lisäsi entisestään tyytyväisyyttä merkittävästi.

Tutkijoiden mukaan oleilu luonnossa vaikuttaisi vähentävän negatiivista ajattelumallia ja siirtävän ajatukset pois oman kehonkuvan arvostelusta kohti oman kehon toiminnallisuuden arvostamista. Kehon positiivinen arvostaminen lisää tutkimusten mukaan psykologista hyvinvointia.

(Lähde: Czepcroz-Bernat ym 2022: The Impact of a Woodland Walk on Body Image: A Field Experiment and an Assessment of Dispositional and Environmental Determinants.)

Tuore tutkimus siis osoittaa, että ei ainostaan luonnon sinisyys ja vihreys vaan myös luontomaiseman valkoisuus lisäävät ihmisten kokemaa positiivista kehoyhteyttä. Nauttikaamme täällä Suomessa luontomme monimuotoisuuden tuomasta hyvinvoinnista myös talvella.