Löydä oma tapasi liikkua!

03.01.2023

Liikunta edistää tutkitusti terveyttä. Lisäksi liikuntaharrastus on parhaimmillaan upea terveyden, ilon, hyvinvoinnin ja energian lähde. 

Tämän takia kannattaakin ilman muuta testailla eri liikuntalajeja, jotta itseä innostava ja motivoiva laji löytyy. Silloin liikkuminen on mukavaa ja nautinnosllista sen terveyttä edistävien vaikutusten lisäksi. Syyskuun Diabetes-lehdessä esiteltiin liikuntatieteiden tohtori Jaana Karin kehittämiä liikkujatyyppejä:

Mukavuudenhaluinen elämysliikkuja 

arvostaa liikunnan tuomia mukavia sosiaalisia, fyysisiä, psyykkisiä tai esteettisiä elämyksiä. Hän ei motivoidu, jos ei saa liikkua omaan tahtiinsa. Ulkoilu luonnossa voisi olla elämysliikkujalle oikea tapa löytää liikunta.

Kuntoileva terveydenkorostaja 

liikkuu edistääkseen terveyttään ja hänellä liikkuminen kuuluu säännöllisenä osana arkeen. Hän on tavoitekeskeinen ja arvostaa erilaisia mittareita, joilla seurata kunnon kasvamista ja edistymistä.

Ahkera uurastaja 

laskee liikuntakertoja ja arvostaa määrää. Suunnittelematon tauko liikunnassa voi aiheuttaa huonoa omaatuntoa, vaikkakin suunniteltuina vapaapäivinä hän osaa palkita itseään.

Liikunnan kolhima 

pitää itseään heikkona liikkujana, sillä aiemmat kokemukset liikunnasta ovat tuottaneet hänelle aiemmin epäonnistumisen tunnetta. Hänelle hyvä ohjaus ja kannustus ystävän tai PT:n toimesta luovat turvallisuutta ja antavat onnistumisen kokemuksia.

Menestystä tavoitteleva kilpailija 

arvostaa kehittymistä ja tuloksia liikunnassa. Häntä motivoivat kisat ja kilpailut . Motivoitumiseen auttaa usein valmentaja tai treenikaveri ja se että tähtäin tai tavoite siintää kirkkaana mielessä.


Liikuntaa rakastava suurkuluttaja 

on elämäntapaliikkuja ja arvostaa liikunnan kaikkia puolia: kokemuksia, terveysvaikutuksia, säännöllisyyttä ja saavutuksia.

Liikunnan tuottaja 

on aktiivinen ja yleensä pitkän liikuntahistoria omaava liikkuja. Hän järjestää, ohjaa ja innostaa muita liikkumaan ja saa tästä itse elämyksiä, pätevyyden tunnetta ja nautintoa.

(Lähde: Diabetes 4/2022)

Minä itse olen liikuntaa rakastava suurkuluttaja ripauksella liikunnantuottajaa. Löysitkö Sinä liikkujatyyppien joukosta itsesi? Auttoiko tämä Sinua huomaamaan, mikä motivoisi Sinua liikkumaan?