Koskettaako henkisyys meitä kaikkia?

20.03.2023

Kyllä, mikäli tutkimuksia on uskominen.

Me suomalaiset, kuten tanskalaisetkin, emme suurimmalta osin harjoita uskontoa aktiivisesti, emme puhu ääneen omasta vakaumuksestamme tai siitä mitä ajattelemme kuoleman jälkeen tapahtuvan.

Tämän tekeekin vuonna 2021 Tanskassa tehdystä kyselytutkimuksesta mielenkiintoisen. Tanskan Eteläisen Yliopiston toimesta lähetettiin 100000:lle kansalaiselle kyselylomake. Siinä kartoitettiin 20 kysymyksen avulla tanskalaisten spirituaalisia ja eksistentiaalisia tarpeita. Kyselyn palautti liki 27000 vastaajaa.

Tutkimuksen tuloksia:

81% vastanneista kertoi kokeneensa viimeisen kuukauden aikana vähintään kerran suurta hengellistä/ spirituaalista tarvetta. Tärkeimpinä tarpeina nousivat esiin:

🔅tarve sisäiseen rauhaan,

🔅generatiivinen tarve eli tarve ymmärtää oma merkityksensä yhteisössä ja ihmissukupolvien ketjussa

🔅eksistentiaaliset tarpeet

🔅 Terveysongelmat, tyytymättömyys omaan elämään ja alhaiseksi koettu hyvinvointi lisäsivät tarvetta hengellisyyden harjoittamiseen, meditointiin ja rukoukseen.

Vaikuttaisi siis, että meillä jokaisella on spirituaalisia tarpeita, vaikka asiasta ei ääneen puhuttaisikaan. Nämä tarpeet korostuvat erityisesti silloin, kun elämässä on vaikeata. Myös terveydenhuollossa olisi hyvä huomioida ja tunnistaa nämä tarpeet potilas-/asiakassuhteessa.

(Lähde: Tobias Anker Stripp ym. 2023: Spiritual needs in Denmark: a population-based-cross-sectional survey linked to Danish national registers)