Hyviä uutisia kivuntutkimuksesta!

24.05.2023

Krooninen kipu on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia toimintakyvyttömyyyden aiheuttajia.

Alunperin kudosvaurion aiheuttama kipu voi muuntaa hermojärjestelmän toimintaa ja muuttua hermojärjestelmän itsensä tuottamaksi neuropaattiseksi kivuksi. Tutkijoiden tavoitteena onkin jo pitkään ollut ymmärtää aivojen aktiivisuutta kiputilanteessa ja sitä, voisiko kiputilanteessa aivojen aktiivisuutta muuntaa.

Uudessa tutkimuksessa tallennettiin ja tutkittiin ensi kertaa aivojen kautta tulleen kroonisen kivun aiheuttamaa viestintää aivoissa samanaikaisesti tutkittavien antaman kyselyinformaation kanssa.

Tutkimukseen osallistui neljä tutkittavaa, joista kolmella oli aivoverenkiertohäiriön jälkeistä kroonista kipua ja yhdellä amputaation jälkeistä haamukipua. Tutkittavien aivoihin asennettiin kirurgisesti aivotoimintaa rekisteröivät elektrodit aivojen pihtipoimun etualueelle (anterior cingulate cortex) ja isoaivokuoren etuosaan (orbitofrontal cortex). Näiden alueiden tiedetään aktivoituvan akuutissa kivussa.

Tutkijat analysoivat aivoista ja tutkittavilta saatua dataa koneoppimisen työkaluilla. Tämä mahdollisti uusien näkökulmien löytymisen aivojen kivun käsittelyyn.

Tutkimuksen pienen otannan takia on tarpeen tehdä lisää tutkimusta, mutta saavutetut tulokset rohkaisevat kehittämään tulevaisuudessa uusia ei-riippuvuutta aiheuttavia hoitomuotoja kuten esim. syvä aivostimulaatio (DBS, deep brain stimulation).

Lähde: Koroshetz, W. ym. 2023: Prediction of Chronic Pain State Using Intracranial Neural Biomarkers