Merkityksellisen elämän saavuttaminen? 

11.08.2022

Jokainen ihminen ei voi jäädä historiaan tai saavuttaa Nobelin palkintoa. Tätä ei tarvitakaan voidakseen kokea elämänsä merkityksellisenä. 

Uusi tutkimus kertoo, että elämän merkityksellisenä kokeminen ei vaadi suuria maailmaa mullistavia saavutuksia. 

Teksasin yliopiston psykologian ja aivotutkimuksen osastolla tehdyn uuden tutkimuksen mukaan pienet jokapäiväiset asiat, kuten luonnon kauneudesta tai aamuhetkestä nauttiminen tai syventyneenä käyty keskustelu, saattavat lisätä yksilön tuntemaa elämän merkityksellisyyden tunnetta luultua enemmän.

Pienten asioiden arvostaminen vaikuttaisi peittoavan esim. elämässä koetut yksittäiset suuret saavutukset, kun on kyse siitä, miten merkityksellisenä yksilö elämänsä kokee. 

Tutkijoiden top 4 -vinkit

Tutkijoiden mukaan yksilön kokemaa elämän merkityksellisyyden tunnetta lisäävät:

Tunne siitä, että "elämässä on järkeä". 

Se, että elämässä on selkeitä pitkän ajan tavoitteita.

Tunne siitä, että omilla teoilla on merkitystä myös muille ihmisille.

Pienten jokapäiväisten asioiden arvostaminen ja niissä kauneuden näkeminen.  

Tutustu tutkimukseen lisää: Jonhyung Kim et al. 2022, Experiental appreciation as a pathway to meaning in life.