Aivot ja kivun hallinta -erilaisuutta on

05.04.2023

Kipu vaikuttaa aivoihin. 

Uuden saksalaistutkimuksen mukaan terveillä henkilöillä aivojen frontaaliset alueet aktivoituvat altistettaessa henkilö kivulle, johon hän voi itse vaikuttaa. Tätä samaista aktivaatiota aivoissa ei tutkimuksessa havaittu fibromyalgiaa sairastavilla.

Fibromyalgia on monimutkainen kipu- ja uupumusoireyhtymä. Siihen liittyy lähes jatkuvaa kipuilua eri puolilla kehoa, unihäiriöitä, depressiota, ruoansulatushäiriöitä ja jatkuvaa väsymystä. Suomalaisväestössä sen esiintyvyys on 4-5%, sitä sairastavista valtaosa on naisia ja diagnoosin saaminen voi kestää vuosia.

Tuoreessa saksalaistutkimuksessa altistettiin lämpökivulle 21 tervettä ja 23 fibromyalgiaa sairastavaa henkilöä. Heidän aivotoimintaansa seurattiin magneettikuvauksella. Tutkimuksen ensivaiheessa altistuksen pituus oli koehenkilön itsensä hallittavissa. Toisessa vaiheessa koehenkilö ei itse voinut vaikuttaa altistuksen pituuteen, vaan sen määritti tietokone. Aika pysyi samana kuin ensivaiheessa.

Kivun tunne ja kivun aiheuttamat muutokset toiminnassamme vaikuttaisivat olevan riippuvaisia siitä, miten kipu koetaan. Jos henkilö kokee itse voivansa kontrolloida tai vaimentaa kipua, on kipua helpompi sietää. Tutkimuksen mukaan kipukroonikoilla kivun prosessointi aivoissa on muuttunut. Tämä heikentää merkittävästi koettua elämänlaatua.

(Lähde: Diers. M., ym: Neural correlates of control over pain in fibromyalgia patients)

💚Hoidan osteopaattina myös fibromyalgiaa sairastavia asiakkaita. Lempeällä asiakasta ja tämän kehoa kuuntelevalla osteopaattisella hoidolla voin vaikuttaa asiakkaani kokemaan ja tämän aivojen saamaan viestintään kehosta.