Musiikin vaikutukset aivoihin

20.04.2023

Minun elämässäni musiikilla on tärkeä sija niin tanssin inspiroijana, tunnelman ja tunteiden tulkkina kuin seuralaisenakin. Mielenkiinnolla luinkin uudesta Genevessä tehdystä tutkimuksesta. Siinä tutkittiin musiikin vaikutusta ikääntyvien aivoihin. Ikääntymisprosessiin kuuluu väistämättä aivojen harmaan aineen väheneminen ja kognitiivisten toimintojen heikkeneminen. Yksi avaintekijä kognitiivisissa prosesseissa on työmuisti.

Geneven tutkimukseen osallistui 132 seniorikansalaista ikähaitarissa 62-78 vuotta. Tutkittavaksi hyväksyttiin, mikäli tutkittava oli jossain elämänsä vaiheessa opiskellut musiikkia max. 6 kk tai ei lainkaan.

Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: instrumentin soittoa opettelevien tai musiikkia kuuntelevien ryhmään. Musiikin kuunteluryhmässä keskityttiin eri musiikkilajien ja instrumenttien analysointiin. Tämä tehtiin sekä oppituntien aikana että kotiläksyinä.

Tutkimuksen aikana magneettikuvauksissa todettiin, että aivojen ikääntymisprosessi oli vääjäämättä läsnä. Tutkijat havaitsivat kuitenkin 6 tutkimuskuukauden aikana että tutkittavien aivojen harmaan aineen määrä kasvoi alueilla, jotka vastaavat kognitiivisista toiminnoista ja työmuistista.Tutkimuksessa huomattiin myös ero musiikkia soittavien tai kuuntelevien välillä. Instrumenttia soittavien ryhmässä primaarin kuuloaivokuoren harmaan aineen määrä pysyi ennallaan, mutta musiikkia kuuntelevien ryhmässä määrä väheni.

Tutkimusten mukaan musiikki muuttaa aivojen plastisiteettia läpi elämän. Ja vaikka musiikkiharrastus ei toimi aivojen nuorennuslääkkeenä, se vaikuttaisi lisäävän aivojen kykyä muokkautua ja hidastaa näin ikääntymisprosessia tietyillä aivoalueilla.

(Lähde: Marie, D. Ym 2023: Music intervention in 132 healthy older adults enhance cerebellar grey matter and auditory working memory, despite general brain atrophy)