Äitien hyvinvointi on avainasemassa perheen hyvinvoinnissa

06.09.2022

Uuden suomalaisen tutkimuksen mukaan äidin vahva kiintymyssuhde lapseen ja äidin kokema sosiaalisen verkoston tuki vaikuttavat positiivisesti 2-vuotiaan lapsen psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkimuksessa seurattiin äitejä yli 2 vuoden ajan. Tutkittavia oli 1667, joista 943 vastasi kaikkiin neljään kyselyyn. Kyseyt tehtiin viimeisen raskauskolmanneksen aikana sekä vauvan ollessa 3 kk, 8 kk ja 24 kk.

Tutkimuksen tuloksissa korostuu äidin ja vauvan vahvan kiintymyssuhteen merkitys 2-vuotiaan lapsen psykososiaaliselle hyvinvoinnille. 

Niinpä äidit, joilla on haasteita rakentaa kiintymyssuhdetta lapseen raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, tarvitsevat tukea kiintymyssuhteen vahvistamiseksi.

Lähde: Rusanen et al.: A Longitudinal Study of Maternal Postnatal Bonding and Psychosocial Factors that Contribute to Social-Emotional Development 2022

Myös äidin verkostoilla, aikuissuhteiden turvallisuus ja perheilmapiiri ovat merkittäviä  tekijöitä. 

Äidin verkostoilla, aikuissuhteiden turvallisuus ja perheilmapiiri ovat merkittäviä äidin ja vauvan kiintymyssuhteen muodostumisessa. Myös näihin asioihin tulee tutkimuksenkin mukaan kiinnittää huomiota ja tarjota tukea jo raskauden aikan. ja siihen tulee kiinnittää huomiota ja tarjota tukea.

Jo oman äitiyteni ja pitkän sairaanhoitajan urani aikana minulle kristallisoitui äidin merkitys perheen hyvinvoinnissa 

Nyt myös osteopaattina missioni onkin olla tukemassa äitejä. 

Äidit ansaitsevat hyvinvoivaa äitiyttä. Tuen heitä hoitamalla osteopaattisesti sekä äitejä että lapsia ja antamalla kaiken tietotaitoni sairaanhoidosta asiakasperheitteni käyttöön konsultaatiokäynneillä.